Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

När du skaffar lånekort samtycker du till att vi använder dina personuppgifter. Uppgifterna används enbart för att du ska kunna använda våra tjänster.

Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person, och uppgifterna lagras och används i vårt bibliotekssystem i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Det är bara bibliotekets personal som kan se dina uppgifter. Dina pågående lån är belagda med sekretess och uppgifter om återlämnat material sparas inte, såvida det inte finns avgifter kopplade till lånet.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och du kan begära att dina uppgifter ändras eller tas bort från vårt bibliotekssystem. Dina personuppgifter tas även bort om lånekortet inte använts under tre år.

Uppgifterna i bibliotekssystemet lagras på externa servrar hos vår leverantör Axiell Sverige AB.

Personuppgiftsansvarig för Vetlanda bibliotek är kultur- och fritidsnämnden, Vetlanda kommun.

Vetlanda kommuns dataskyddsombud är Erik Selander. Du når honom på e-post, erik.selander@hoglandet.se eller telefon, 072-548 22 75.

Språk