Förintelsens minnesdag 27 januari

Förintelsens minnesdag 27 januari

Välkommen till biblioteket för att ta del av miniutställningen Romer under förintelsen

Utställningen, som visas måndag 24 januari till och med lördag 29 januari, har tagits fram av Forum för levande historia.

Romer är idag, och har genom historien, varit utsatta för diskriminering, förföljelse och hot. Under Förintelsen på 1940-talet mördades flera hundra tusen romer.

Först under 1980-talet erkände Tyskland att romerna utsatts för ett folkmord under andra världskriget och att de varit ett mål för nazisternas ras- och utrotningspolitik.

Språk