Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och övriga EU. Förordningen innehåller regler kring hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Den är således till för att öka din personliga integritet och rätten att skydda dina personuppgifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter när du skapar ett lånekort hos oss. Personuppgifter är sådant som ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer och annat som kopplas till dig som person. Dessa uppgifter behövs för att du ska kunna låna hos och kunna använda våra övriga bibliotekstjänster. Uppgifterna sparas i vårt låntagarregister och det är enbart personalen på biblioteket som kan se dina uppgifter. Dina pågående lån är belagda med sekretess och uppgifter om återlämnat material sparas inte, såvida det inte finns avgifter kopplat till lånet.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och du kan begära att dina uppgifter ändras eller tas bort från vårt bibliotekssystem. Dina personuppgifter tas även bort om lånekortet inte har använts på tre år.

Uppgifterna i bibliotekssystemet lagras på externa servrar hos vår leverantör Axiell Sverige AB.

Personuppgiftsansvarig för Vetlanda bibliotek är kultur- och fritidsnämnden, Vetlanda kommun.

Vetlanda kommuns dataskyddsombud är Erik Selander. Du når honom på e-post erik.selander@hoglandet.se, eller telefon 072-548 22 75.

 

Språk