Smålandssamlingen

Smålandssamlingen

I Smålandssamlingen har vi samlat litteratur om Småland, med särskilt fokus på Vetlandabygden.

Samlingen innehåller cirka 1300 böcker och ungefär 200 småtryck. En stor del av böckerna och skrifterna som ingår i samlingen behandlar orter och bygder, personer och historiska händelser i Vetlanda kommun. I många fall är de skrivna av lokala författare. Här finns också pärmar med äldre tidningsartiklar ur Vetlanda-Posten om olika orter i kommunen.

Mycket av materialet går att låna hem men en del är referenslitteratur som måste läsas på plats.

Språk