Språklust

Språklust

Läsning på recept för barn med språkstörning och som går hos logoped.

Språklust består av två spår:

• Ett universellt spår där biblioteken i Jönköpings län samarbetar med BVC för att nå alla barn. Det innebär att BVC-sköterskan vid 10-månaderskontrollen på BVC pratar barn, böcker och språk och hänvisar till biblioteket genom att dela ut bokmärken och foldrar.
• Ett riktat spår som innebär att biblioteken samarbetar med logopeder för att särskilt nå barn med språkstörningar. Detta spår startade som ett pilotprojekt under april 2016 i kommuner med en regionanställd logoped, och nu bedrivs verksamheten i alla regionens kommuner.

Detta innebär i praktiken att ett barn med språkstörning, som går hos logoped, får ett recept till biblioteket. På receptet står det vad barnet särskilt behöver öva på just nu. Det kan till exempel vara att kunna hålla en röd tråd i berättande, sakord, motsatser, frågeord, rim och ramsor eller språkljud. På biblioteket finns det en boklista som matchar de olika kategorierna.

Språklustböckerna är enkla och roliga böcker som passar särskilt bra för barn med språkstörning, men de kan också användas för språkstimulans och språkträning i många andra sammanhang, till exempel i förskolan och för barn som har ett annat modersmål än svenska.

Språk