Avgifter

Avgifter

Förseningsavgift tas ut för böcker och annan media som återlämnas för sent. Förseningsavgiften räknas upp för varje försenad dag.

Language