Lokala profiler berättar

Lokala profiler berättar

Hörnan

Bokklubben Hörnan

På biblioteket har vi två bokklubbar för barn och unga: Bokspanarna för barn som går i femman och sexan och Hörnan för de som går på högstadiet. Ledare för Hörnan är Ann-Louise Jonsson och Karin Sten.

Hörnan träffas på onsdagskvällar klockan 18.30-20.00, ungefär en gång i månaden. Vid träffarna tipsar och pratar vi om böcker. Vi brukar också fika, ha tävlingar, titta på film, låna böcker med mera.

Undrar du över något, mejla till ann-louise.jonsson@vetlanda.se, eller karin.sten@vetlanda.se

Höstens datum:
15/9, 13/10, 17/11 och 15/12.

Language