Om tiden och vattnet
View title Debug

Om tiden och vattnet

”Borde vi inte vara beredda att titta upp från det materiella och uppfatta det stora sammanhanget?”. Efter att ha läst Andri Snaer Magnasons "Om tiden och vattnet" är man rejält uppskakad. På ett insiktsfullt och hjärtskärande sätt skriver han om hur människan håller på att elda upp jordklotet, till förmån för tillväxt och konsumism. Vad är det vi håller på med egentligen? 

Som relativt ung hade Andri Snaer Magnason varit med om att två gigantiska tankesystem kollapsat. Kommunismens och järnridåns fall efter mötet i det vita trähuset Höfdi i Reykjavik, då Reagan och Gorbatjov möttes för att tala om nedrustning samt finanskrisen på Island 2008. När banken gick omkull 2008 var det den fjärde största konkursen i kapitalismens historia - runt 20 000 miljoner dollar.  

Magnason börjar fundera över vilket system som står på tur att störta samman. Forskningen visar på att det är livets grundval, själva jordklotet, som är detta system.

Under de kommande hundra åren kommer det att ske fundamentala förändringar av vattnets egenskaper på jordklotet. 

Förändringar som tidigare tog hundratusen år sker på hundra år. En sådan förändring är mytologisk och påverkar och berör alla vi känner och alla vi älskar. 

Jag blev som besatt av sorg över den hämningslösa förstörelse som hotade denna unika trakt, men valde att använda ord som framstår som förnuftiga och godtagbara. 

Magnason skriver vidare att ”i ödemarkens stillhet förstå vi först fullt ut vilket fantastiskt sagolikt underverk vårt jordiska liv är, en gudagåva, som vi sällan uppfatta och heller ej uppskatta efter förtjänst”. 

Alla bör läsa den här boken. 

Similar titles from the collection

Language