173129
Ölands orkidéer / Henrik Karlsson & Emma Tinnert.
Ölands orkidéer / Henrik Karlsson & Emma Tinnert.
Author: Karlsson, Henrik 1968- (Författare/medförfattare) (Fotograf)
Publication year: [2020]
Language: Swedish
Media class: Book
Category: Non-fiction
Publisher: Votum
ISBN: 9789188435569
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
Available: 1
Number of reservations: 0
Description:
Öland är ett av Sveriges främsta orkidélandskap. Av de ca 55 arter och underarter som finns i Sverige finns cirka 35 på Öland. Boken berättar om de olika miljöer orkidéer växer i och varför de finns just där. På Öland växer orkidéer i så vitt skilda miljöer som alvarmark, strand­ängar, ädellövskog, tallskog och i många olika typer av kärr. Alla miljöerna har olika förutsättningar och därmed trivs olika orkidéer i olika miljöer. Ölands och Sveriges samtliga orkidéer är fridlysta och många av dem starkt hotade då många populationer gått tillbaka avsevärt. Hoten kan bestå av att livsmiljöer förändras på ett sätt som påverkar orkidéerna negativt, att de grävs upp för att planteras i trädgårdar eller att de plockas. Genom att öka kunskapen om orkidéer hos en bredare publik än bara de redan hängivna, ökar våra möjligheter att bevara dessa fantastiska växter i vår natur och därmed få njuta av dem under lång tid framöver.
INLEDNING -- ORKIDÉMARKER PÅ ÖLAND -- ORKIDÉERNAS UPPBYGGNAD -- ORKIDÉBLOMMAN -- FRÅN POLLINERING TILL PLANTA -- ORKIDÉERNAS EKOLOGI -- ORKIDÉERNAS SYSTEMATIK -- BLOMNINGSTIDER -- ARTBESKRIVNINGAR -- Guckusko -- Vit skogslilja -- Kärrknipprot -- Purpurknipprot -- Skogsknipprot -- Kal knipprot -- Spindelblomster -- Tvåblad -- Nästrot -- Skogsfru -- Myggblomster -- Gulyxne -- Korallrot -- Knärot -- Skruvax -- Honungsblomster -- Ängsnattviol --Skogsnattviol -- Grönvit nattviol -- Brudsporre -- Praktsporre -- Grönkulla -- Ängsnycklar -- Vaxnycklar -- Blodnycklar -- Adam och Eva -- Jungfru Marie nycklar -- Skogsnycklar -- Sumpnycklar -- Mossnycklar -- Johannesnycklar -- Sankt Pers nycklar -- Krutbrännare -- Flugblomster -- Salepsrot -- Göknycklar

Available at:

Loading...

Other titles by the author

113047
Author: Karlsson, Henrik

Similar titles

176446
Author: Altermark, Niklas
170045
Author: Mossberg, Bo
173139
Author: Sandén, Annika
176444
Author: Ledendal, Marie
174785
Author: Ljunggren, Jens
178688
Author: Alvestam Wahlund, Lotta
178664
Author: Bernhard, Thomas
178937
Author: Sundin, Anton
173125
Author: Eika, Jonas
173133
Author: Granström, Helena
174781
182468
Author: Klingberg Hjort, Mira
177029
Author: Daun, Christian
174782
Author: Nordström, Jens B
177869
Author: Retsö, Jan
176435
Author: Ekelund, Fredrik
172737
Author: Barnes, Julian
173128
Author: Brodin, Anders

Language