Så funkar det

Det ska vara enkelt att använda bibliotekets service. Här får du veta hur du skaffar lånekort, vilka låneregler som gäller och mycket mer. 

Avgifter

Förseningsavgift tas ut för böcker och annan media som återlämnas för sent. Förseningsavgiften räknas upp för varje försenad dag.

Behandling av personuppgifter

När du skaffar lånekort samtycker du till att vi använder dina personuppgifter. Uppgifterna används enbart för att du ska kunna använda våra tjänster.

Books in many languages

Libraries have books, magazines and journals in many different languages. When searching for books, you can choose to display only books that are in a specific language.

Corona och Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förutsättningarna kring vår verksamhet och våra evenemang kan komma att förändras med kort varsel

Custom books

The libraries have help for you who have difficulty reading printed books. We have books with great style, easy-to-read books, easy-to-read books with CDs and talking books.

Datorer, utskrifter och wifi

Vi har tre datorer med tillgång till Internet och med möjlighet att skriva ut. Datorerna får användas av alla som har lånekort på Vetlanda bibliotek.

Fjärrlån

Facklitteratur och äldre skönlitteratur som inte finns på Vetlanda bibliotek kan beställas som fjärrlån från andra bibliotek.

För studerande

Ska du börja studera och söker kurslitteratur? Vi har samlat några tips som kan hjälpa dig inför dina studier.

Inköpsförslag

Skicka ett inköpsförslag till oss på en bok, film eller tidskrift!

Låneregler

Hur länge får jag låna boken? Kan man reservera en bok? Kan jag låna om på nätet?

Skaffa lånekort

Du får lånekort på biblioteket genom att visa giltig legitimation. Barn kan få lånekort från sex års ålder eller när de börjar förskoleklass.

Släktforskning

Var föddes min mormors mor? Vad hette min farfars föräldrar? Var det någon släkting som utvandrade?

Smålandssamlingen

I Smålandssamlingen har vi samlat litteratur om Småland, med särskilt fokus på Vetlandabygden.

The book is coming

If you can not come to the library, then the library can come to you. The service is for you who due to age, long-term illness or disability have difficulty taking you to the library.
More about The book is coming

Tillgänglighet

Här beskrivs tillgängligheten på biblioteken i Vetlanda.

Äppelhyllan

Äppelhyllan innehåller böcker och andra medier för och om barn med funktionsnedsättningar.

Language