Avgifter

Avgifter

Förseningsavgift

Förseningsavgift tas ut för böcker och annan media som återlämnas för sent. Förseningsavgiften räknas upp för varje försenad dag. Avgiften ska i möjligaste mån betalas när lånen lämnas åter. Om den sammanlagda avgiften överstiger 100 kronor så spärras kortet till dess att avgiften är betald. På biblioteket kan du betala med Swish eller kontant, men det går däremot inte att betala med Swish hemifrån. Ingen förseningsavgift tas ut för barn och ungdomar under 18 år.

När dina lån är försenade så får du en påminnelse hemskickad, innan en räkning skickas och lånekortet spärras. Spärren tas bort när lånen återlämnas eller räkningen har betalats. Lämnas lånet tillbaks betalas endast försenings- och expeditionsavgift. Expeditionsavgift på 30 kronor tas vid räkning.       

 • Bok, ljudbok & tidskrift: 2 kr/dag
 • 10-dagars: 10 kr/dag
 • Film och tv-spel: 10 kr/dag
 • Fjärrlån: 20 kr/dag

Ersättning för skadad eller förkommen media

Om du förstört eller förlorat det du lånat får du betala en ersättningsavgift.

 • Bok och ljudbok: 300 kr
 • Tidskrift: 50 kr
 • Film och tv-spel: 600 kr
 • Barnbok lånad av vuxen: 100 kr

Angående fjärrlån debiteras den faktiska kostnaden.

Övriga avgifter

 • Fjärrlån: 20 kr/bok
 • Nytt lånekort, barn: 10 kr
 • Nytt lånekort, vuxen: 20 kr
 • Kopior/utskrifter i A4: svartvitt 2 kr/sida; färg 4 kr/sida
 • Kopior/utskrifter i A3: svartvitt 4 kr/sida; färg 8 kr/sida

Dubbelsidiga utskrifter och kopior räknas som två sidor. Skanning är kostnadsfritt.

Språk