Bokbingo

Bokbingo - sommarens läsutmaning för dig som är 18 år och uppåt!

BingobrickaKryssa din sommarläsning på bibliotekets bingobricka!

  • Läs eller lyssna på minst åtta böcker som matchar någon av i rutorna på brickan.
  • Kryssa och skriv upp titeln på boken och författarens namn på baksidan av bingobrickan.
  • När du har fått ihop två rader (vågrätt, lodrätt eller diagonalt) lämnar du in din bricka till biblioteket.

Senast 28 augusti vill vi ha din bricka. Vi lottar ut fem presentkort från Björns bokhandel bland alla som deltar!

Språk