Bokbingo

Bokbingo - sommarens läsutmaning för dig som är 18 år och uppåt!

BokbingobrickaUtmana dig själv i sommar, kryssa din sommarläsning på bibliotekets bingobricka.

Läs eller lyssna på minst fem böcker som matchar någon av i rutorna på brickan. Kryssa och skriv upp titeln på boken och författarens namn på baksidan av bingobrickan.
När du har fem i rad (vågrätt, lodrätt eller diagonalt) lämnar du in din bricka till biblioteket.

Senast 29 augusti vill vi ha din bricka!

Språk