Adventstävling 2020

Adventstävling 2020

Var med i vår adventstävling!

Varje dag från 1 till 24 december publiceras en ny fråga på vår hemsida, på instagram och på bibliotekets fönster. Vill du vara med och tävla mailar du ditt svar, samt dina adressuppgifter, till karin.sten@vetlanda.se eller lämnar en lapp i bokinkastet. Vi drar en ny vinnare varje dag! Vinsten är ett presentkort på Björns Bokhandel och skickas hem till vinnaren med post.

Svar på 24:e decembers fråga

1. Viktor Rydberg
2. Tomten

Personuppgiftsbehandling

Information angående personuppgiftsbehandling i samband med bibliotekets frågetävling

Du har inför, eller i samband med, att du blir registrerad rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen. Detta finns reglerat i Dataskyddsförordningen, GDPR.
Vetlanda bibliotek, genom kultur- och fritidsnämnden, avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig som person. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av besökare. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är för att du ska kunna delta i utlottning av priser, och den rättsliga grunden är allmänt intresse. De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är namn, adress och/eller e-post. Uppgiften om dig tas bort efter avslutad aktivitet. Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.
Kontaktperson hos kommunen för denna personuppgiftsbehandling är Anneli Bergström, kultur- och fritidsförvaltningen som nås via telefon 0383-974 59. Kommunens dataskyddsombud är Erik Selander som nås via telefon 072-548 22 75 eller e-post erik.selander@hoglandet.se

Språk

Öppettider

Länkar

BookLover - Vetlanda biblioteks bokblogg

Följ Vetlanda bibliotek på Instagram

Elib - låna e-böcker och e-ljudböcker

Viddla - strömma film från biblioteket