Kapprumsbibliotek

Böckerna i kapprumsbiblioteken i Landsbro, Myresjö, Korsberga och Bäckaby hänger och lockar till läsning. Med uppmaningen att låna med boken hem blev projektet med bilderböcker ute på förskolor populärt, och väckte sådan läslust att vi fortsätter med detta vinnande koncept.

Det är bibliotekarien Linda Andresén och specialpedagogen Carita Fornander på Landsbro skola som samarbetar för att sprida läslust till förskolebarnen i kommunen. Kapprumsbibliotek finns på flera håll i landet och är ett sätt att tillgängliggöra böcker för att få föräldrar att läsa mer med sina barn och locka fler läsare till biblioteket.

För mer information kontakta Linda Andresén, 0383-578 74.

Språk

Vetlanda bibliotek

Telefon: 0383-974 50, 974 52

E-post:  biblioteket@vetlanda.se

Besöksadress

Biblioteksgatan 5

Vetlanda

Postadress

Vetlanda kommun

574 80 Vetlanda

Följ oss på ...

Bloggen BookLover
Instagram