Läs på olika sätt

Läs på olika sätt

Alla ska ha samma tillgång till litteratur och information. Därför finns det medier som är anpassade till den som har svårt för att läsa.

Storstil

Den som börjar få svårt att se vanlig text kan välja att läsa Storstilsböcker. Detta är böcker som innehåller samma text som den vanliga boken men med extra stor stil.

Lättläst

Lättlästa böcker är skrivna med vanliga och vardagliga ord som de flesta kan förstå. Meningarna är ofta kortare och språket är enklare. Läs mer ...

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker för personer som inte kan läsa tryckt text eller hålla i en bok, till exempel på grund av läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn eller funktionsnedsättning. Läs mer ...

Äppelhyllan

Äppelhyllan innehåller böcker, och andra medier, för och om barn med funktionsnedsättning. Här hittar du bok & cd, böcker med pictogram och bliss, böcker och filmer på teckenspråk och med teckenstöd liksom känsel- och punktskriftsböcker. Läs mer ...

Språk