Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Lättläst

Lättlästa böcker för barn och unga är skrivna med vanliga och vardagliga ord som de flesta kan förstå. Meningarna är ofta kortare och språket är enklare. Läs mer ...

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker för personer som inte kan läsa tryckt text eller hålla i en bok, exempelvis på grund av läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn eller funktionsnedsättning. Läs mer ...

Äppelhyllan

Äppelhyllan innehåller böcker, och andra medier, för och om barn med funktionshinder. Här hittar du bok & cd, böcker med pictogram och bliss, böcker och filmer på teckenspråk och med teckenstöd liksom känsel- och punktskriftsböcker. Läs mer ...

Språk