På andra språk

På andra språk

Vi har böcker på flera språk, både för barn och vuxna. Saknar du böcker på ett annat språk eller litteratur från ett visst land, kan du lämna inköpsförslag. Vi lånar även in böcker från Internationella biblioteket.

En stor del av den litteratur som vanligtvis ingår i den grundläggande svenskundervisningen finns att låna på biblioteket. Vi har också språkkurser och böcker på lättläst svenska.

De språk vi har är, bland annat:

 • arabiska
 • bosniska
 • engelska
 • finska
 • franska
 • kroatiska
 • kurdiska
 • nypersiska
 • polska
 • serbiska
 • somaliska
 • spanska
 • thai
 • tyska

Språk