Vetlanda bibliotek

Anette Lundgren
Bibliotekschef
0383-974 73
anette.lundgren@vetlanda.se
 

Anders Lundgren
Bibliotekarie – fjärrlån, tidskrifter, systemansvar
0383-974 61
anders.lundgren@vetlanda.se
 

Ann-Louise Jonsson
Bibliotekarie – barn- & ungdomsverksamhet
0383-974 63
ann-louise.jonsson@vetlanda.se


Beatrice Wide
Bibliotekarie – talböcker, boken kommer
0383-974 70
beatrice.wide@vetlanda.se
 

Karin Sten
Bibliotekarie – bokklubbar
0383-975 37
karin.sten@vetlanda.se
 

Mari Andresén (tjänstledig)
Bibliotekarie
0383-975 37
mari.andresen@vetlanda.se
 

Martina Eriksson
Bibliotekarie – barnverksamhet
0383-974 64
martina.eriksson@vetlanda.se
 

Mia Axelsson
Bibliotekarie – fjärrlån, hemsida
0383-974 11
mia.axelsson@vetlanda.se
 

Andreas Nyquist
Biblioteksassistent – barn- & ungdomsverksamhet
0383-974 32
andreas.nyquist@vetlanda.se
 

Elsa Nätterdal
Biblioteksassistent
elsa.natterdal@vetlanda.se
 

Gabriella Neuhaus
Biblioteksassistent – påminnelser/krav, språkdepositioner, systemansvar
0383-974 53
gabriella.neuhaus@vetlanda.se
 

Lena Fasth
Biblioteksassistent – inköp, katalog
0383-974 69
lena.fasth@vetlanda.se

Bokbuss

Ann-Marie Ohlsson
Biblioteksassistent
0383-974 65
anne-marie.ohlsson@vetlanda.se
 

Emina Smajlovic
Biblioteksassistent
0383-974 66
emina.smajlovic@vetlanda.se

Filialer

Roger Ivarsson
Korsberga och Ramkvilla filialbibliotek
0383-965 34 (Korsberga), 0383-967 44 (Ramkvilla)
roger.ivarsson@vetlanda.se
 

Linda Andresén
Landsbro filialbibliotek
0383-578 74
linda.andresen@vetlanda.se

Språk

Vetlanda bibliotek

Telefon: 0383-974 50, 974 52

E-post:  biblioteket@vetlanda.se

Besöksadress

Biblioteksgatan 5

Vetlanda

Postadress

Vetlanda kommun

574 80 Vetlanda

Följ oss på ...

Bloggen BookLover
Instagram