Tillgänglighet

Tillgänglighets­redogörelse

Vetlanda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen biblioteket.vetlanda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549 (pdf), vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

Brister i digital tillgänglighet

Tills vidare redovisar vi brister på ett övergripande plan och allt eftersom brister för respektive digital tjänst eller kanal, oavsett om den är nyutvecklad eller av äldre karaktär. För närvarande uppfyller vår webbplats och våra digitala tjänster delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service.
Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen, inklusive våra digitala tjänster.

Hur åtgärdar vi bristerna?

Vetlanda kommun arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

  • mer formaliserade rutiner och arbetssätt.
  • central kravställning för WCAG.
  • checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ.
  • kompetenshöjande insatser.

Genom mer formaliserade rutiner och arbetssätt ökar vi vår kundcentrerade utveckling med fokus på användarupplevelse och tillgänglighet. Vi involverar kunder med olika funktionsvariationer i högre grad. Målet är att nå en sammanhängande och tillgänglig kundupplevelse för alla besökare.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Det är Vetlanda kommun som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss via mail till kommun@vetlanda.se eller ringa på telefon 0383‑971 00. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Du kan även skicka in en anmälan om någon brist du har upptäckt i vårt formulär - Rapportera tillgänglighetsfel.

Vår ambition är att åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.

Denna redogörelse uppdaterades 2020-09-22.

Språk